Yönetim Kurulu

Başkan - Prof. Dr. Seyit TEMİR - Rektör Yardımcısı

Üye - Yrd. Doç. Dr. Nazife KARADAĞ (Eğitimi Fak. Eğitimi Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi A.B.D.)

Üye - Yrd. Doç. Dr. Habip ALMİŞ (Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hastalıkları A.B.D.)

Üye - Öğrt. Gör. Ruken ÜNLÜ (Sağ. Hiz. M.Y.O. Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Böl.)

Üye - Haruni Reşit BENLİ (Sağlık, Kültür ve Spor Dai. Bşk. V.)

Üye - Mehmet SÜZEN (Kreş Müdürü)